Professionalisering

Wil je je verder professionaliseren en beter worden in je vak?

Professionalisering
Jij en de Ander! Als je met mensen werkt, wil je je eigen attitude en vaardigheden blijven ontwikkelen zodat je anderen verder kunt helpen. Respectvol aansluiten en werkelijk contact maken, oog hebben voor de wensen en mogelijkheden van de ander zijn sleutelwoorden voor wie met mensen werkt!

Innerste Buiten werkt vanuit de oplossingsgerichte methodiek en met inzichten uit de positieve psychologie, wat interessante aanknopingspunten biedt voor het mensvak. De bekrachtigende insteek helpt jou om de ander in beweging te krijgen.

– Leading from behind –